• Program: Luni - Vineri | 8.00 – 18.00
  Societate Prestatoare de Servicii Energetice pentru Localități | Autorizație ANRE
Regiment 11 Siret nr. 39, bl. C24, Galati

Auditare energetica industriala

Auditare energetică industrială

Stabilirea de comun acord cu beneficiarul a conturului de bilanț energetic analizat, axat pe zonele cu potențial de eficiență și reducere a consumurilor

Identificarea principalelor fluxuri energetice folosite (energie electrică, gaz metan, aer comprimat, apă, abur etc.)

Inspecția detaliată a tuturor instalațiilor supuse auditării, în vederea stabilirii gradului de uzură a echipamentelor

Identificarea caracteristicilor tehnice ale principalelor agregate şi instalaţii

Culegerea de date specifice fiecărui tip de instalație și informații, în scopul identificării celor mai eficiente soluții tehnice de reducere a consumurilor energetice

Stabilirea schemelor și punctelor de măsură unde vor fi montate instrumentele de măsură pentru obținerea unor informații cât mai corecte asupra stării instalațiilor și echipamentelor

Măsurători energetice în punctele cheie ale sistemului de distribuție și consum.

Calcule și întocmirea unui bilanț energetic real pentru a pune în evidență următoarele:

 • Diagramele Sankey;
 • Lista echipamentelor cu funcționare sub standard și zonele de pierderi;
 • Identificarea utilajelor și echipamentelor neperformante energetic și tehnologic;
 • Evidențierea principalelor oportunități de intervenție pentru scăderea consumului energetic în produsul final.

Redactarea unui plan de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice care conține:

 • Sinteza raportului de analiză cu principalele caracteristici energetice ce atestă performanţa energetică actuală a instalaţiei auditate;
 • Prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică;
 • Date de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate;
 • Costul de implementare a soluțiilor de modernizare energetică preconizate;
 • Perioada de amortizare a investiției propuse.