• Program: Luni - Vineri | 8.00 – 18.00
  Societate Prestatoare de Servicii Energetice pentru Localități | Autorizație ANRE
Regiment 11 Siret nr. 39, bl. C24, Galati

Management energetic pentru localitati

Management energetic pentru localități

Comunitățile urbane și rurale au un rol extrem de important în ceea ce privește implementarea politicilor publice guvernamentale, cu privire la sectorul eficienței energetice. Pentru asigurarea rezultatelor cerute de standardele și politicile europene, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE, a introdus o serie de acte normative obligatorii, pentru realizarea programelor de eficiență energetică, la nivel național.

Legea nr. 121 / 2014 privind eficienta energetica, inter-alia, prevede urmatoarele aspecte:

//certicorp.ro/wp-content/uploads/2016/11/business-brainstorming-graph-chart-report-data-PRXENDA.jpg

Pentru ca intr-o organizatie (publica sau privată), eficienta energetica sa ajunga la un nivel inalt, ea trebuie sa constituie pentru factorii decizionali, o preocupare continua, transpusa intr-o strategie. In acest context, la nivelul organizatiilor trebuie desfasurate activitati de management energetic, permitand planificarea folosirii în mod rational a resurselor si promovarea programelor de economie a energiei.

Totodata, autoritatile publice locale au un rol extrem de important în ceea ce privește implementarea politicilor publice guvernamentale, cu privire la sectorul eficienței energetice. Pentru asigurarea rezultatelor cerute de standardele și politicile europene, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE, a introdus o serie de acte normative obligatorii, pentru realizarea programelor de eficiență energetică, la nivel național.

Departamentul pentru eficienta energetica monitorizeaza realizarea economiilor de energie si intocmeste un raport anual pentru anul anterior pana la 30 aprilie, pe baza rapoartelor primite de la institutiile implicate in implementarea legii, pana la 30 martie. Raportul este publicat anual pe site-ul Departamentului pentru eficiență energetică.

ANRE transmite catre Guvern, in vederea informarii Comisiei Europene, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, incepând cu anul 2015, un raport privind progresul inregistrat in indeplinirea obiectivelor nationale de eficienta energetica.

Astfel, autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au, conform legii, obligatia:

 • sa intocmeasca PiEE in care sa includa masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3 – 6 ani;
 • sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in conditiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile legii.
 • Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia:
 • sa intocmeasca PIEE in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani;
 • sa numeasca un manager energetic, atestat conform legislatiei in vigoare sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in conditiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in conditiile legii.
 • Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca PIEE (program de imbunatatire a eficientei energetice) in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani.

Plecând de la aceste prevederi ale textului de lege, prin serviciile sale, CERTICORP oferă servicii de management energetic pentru localitati, ce presupun:

 • Intocmirea rapoartelor privind eficienta energetica solicitate de instituia contractoare;
 • Coordonarea colectarii datelor privind consumurile energetice de la nivelul autoritatii administratiei publice locale;
 • Consultanta privind elaborarea PIEE (programul de imbunatatire a eficientei energetice) conform modelului aprobat prin decizia ANRE, prin propunerea de masuri fara cost, cu cost redus sau masuri ce presupun investitii;
 • Completarea si transmiterea Declaratiei de consum energetic si a Chestionarului de analiza energetica, cu respectarea termenului de 30 aprilie a fiecarui an
 • Analiza programul de imbunatatire a eficientei energetice (PiEE) si monitorizarea implementarii masurilor de eficienta energetica incluse in acesta;
 • Transmiterea catre ANRE, pana la data de 30 septembrie a anului in care a fost elaborat Programul de imbunatatire a eficientei energetice (PiEE) si ulterior actualizarea anuala a acestuia;
 • Calcularea indicatorilor de eficienta energetica, ce permit evaluarea si compararea performantelor energetice locale, cu valori de referinta medii inregistrate la nivel national si/sau european; propune masuri pentru imbunatatirea acestor indicatori;
 • Consiliere in privinta intocmirii caietelor de sarcini pentru achizitiile publice ce vizeaza achizitia echipamentelor legate de eficienta energetica;
 • Consultanta privind modul de aplicare a legislatiei si reglementarilor in vigoare privind eficienta energetica;
 • Reprezentarea clientului in relatia cu ANRE, pe probleme de eficienta energetica.
 • Validarea si administrarea fluxului documentelor in vederea raportarii catre ANRE