• Program: Luni - Vineri | 8.00 – 18.00
    Societate Prestatoare de Servicii Energetice pentru Localități | Autorizație ANRE
Regiment 11 Siret nr. 39, bl. C24, Galati

Program pentru imbunatatirea eficientei energetice – PiEE

Program pentru imbunatatirea eficientei energetice

PIEE

Pentru ca intr-o organizatie (publica sau privată), eficienta energetica sa ajunga la un nivel inalt, ea trebuie sa constituie pentru factorii decizionali, o preocupare continua, transpusa intr-o strategie. In acest context, la nivelul organizatiilor trebuie desfasurate activitati de management energetic, permitand planificarea folosirii în mod rational a resurselor si promovarea programelor de economie a energiei.

Totodata, comunitatile urbane si rurale au un rol extrem de important în ceea ce privește implementarea politicilor publice guvernamentale, cu privire la sectorul eficienței energetice. Pentru asigurarea rezultatelor cerute de standardele și politicile europene, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE, a introdus o serie de acte normative obligatorii, pentru realizarea programelor de eficiență energetică, la nivel național.

Astfel, autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au, conform legii, obligatia:
sa intocmeasca PiEE (program de imbunatatire a eficientei energetice) in care sa includa masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3 – 6 ani;

Plecand de la aceste prevederi ale textului de lege, prin serviciile sale, CERTICORP ofera servicii de intocmire a Programelor de imbunatatire a Eficientei Energetice, ce presupun:

Coordonarea colectarii datelor privind consumurile energetice de la nivelul autoritatii administratiei publice locale;
Analiza programul de imbunatatire a eficientei energetice (PiEE) si monitorizarea implementarii masurilor de eficienta energetica incluse in acesta – pentru anul precedent;
Elaborarea PiEE (programul de imbunatatire a eficientei energetice) conform modelului aprobat prin decizia ANRE, prin propunerea de masuri fara cost, cu cost redus sau masuri ce presupun investitii;
Transmiterea catre ANRE, pana la data de 30 septembrie a anului in care a fost elaborat Programul de imbunatatire a eficientei energetice (PiEE) si ulterior actualizarea anuala a acestuia;
Completarea fişei de prezentare energetice a localitatii;
Actualizarea si completarea matricei de evaluare din punct de vedere al managementului energetic;
Realizarea sintezei programului de imbunatatire a eficientei energetice;
Reprezentarea clientului in relatia cu ANRE, pe probleme de eficienta energetica;
Asistenta la controalele ANRE, ori de câte ori acest lucru îi este solicitat de către client;
Colaborare cu toti factorii de decizie implicati in prioritizarea si implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice la nivel local.
Concomitent, CERTICORP ofera acealeasi servicii si pentru autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mica de 5.000 de locuitori.

Aceste localitati nu au o obligatie legala in acest sens, insa un Program de imbunatatire a Eficientei Energetice, poate reprezenta piatra de temelie pentru finantari nerambursabile – guvernamentale sau ne-guvernamentale – contribuind la dezvoltarea comunitatii.