• Program: Luni - Vineri | 8.00 – 18.00
  Societate Prestatoare de Servicii Energetice pentru Localități | Autorizație ANRE
Regiment 11 Siret nr. 39, bl. C24, Galati

Certificare energetica pentru cladiri si locuinte

Certificare energetica pentru cladiri si locuinte

Certificatul energetic este obligatoriu incepand cu anul 2013 pentru toate tranzactiile imobiliare, inchiriere sau receptia lucrarilor unei constructii nou realizate. Certificatul energetic poate fi eliberat de auditori energetici atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Legea 372/2005 prevede la Art. 12 – alin. (2) Pentru categoriile de cladiri care se vand sau se inchiriaza, certificatul se elaboreaza prin grija proprietarului si se prezinta la incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv a contractului de inchiriere.

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010  privind performanta energetica a cladirilor solicita statelor membre, printre altele, sa stabileasca un sistem de certificare energetica a cladirilor.

//certicorp.ro/wp-content/uploads/2018/06/pretcertificatenergetic-1467285841.jpg

Certificatul energetic reprezinta un act eliberat in conditiile legii, de catre specialisti atestati (auditori energetici), cu o valabilitate de 10 ani, ce atesta performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire.
Conform legii, certificatul energetic se elibereaza de catre auditori energetici atestati, iar obligatia solicitarii lui ii revine proprietarului/investitorului/administratorului cladirii/unitatii de cladire respectiva.

Incepand cu luna februarie 2016 a intrat in vigoare Ordonanta nr. 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, care prevede obligativitatea afisarii certificatului energetic intr-un loc vizibil pentru toate cladirile vizitate in mod frecvent de public: proprietari ai cladirilor de interes si utilitate publica (spitale, cladiri de invatamant etc.) dar si alte imobile vizitate in mod frecvent de public: cladiri de birouri, de comert, hoteluri, restaurante, constructii destinate sportului, precum si orice alte constructii vizitate frecvent de public si care sunt consumatoare de energie, indiferent daca proprietatea este privata sau de stat..

De asemenea, tot prin Ordonanta nr. 13/2016 se instituie obligativitatea punerii in aplicare in perioada de valabilitate a certificatului energetic a recomandarilor stabilite in acest certificat de performanta energetica.

Conform Legii 372/2005 si a Legii 159/2013, intocmirea certificatului de performanta energetica este obligatorie pentru urmatoarele categorii de cladiri:

 • blocuri de locuit;
 • locuinte unifamiliale;
 • cladiri de birouri;
 • cladiri de invatamant;
 • spitale;
 • restaurante;
 • hoteluri;
 • cladiri destinate serviciilor pentru comert sau activitatilor sportive;
 • pentru alte tipuri de cladiri ce consuma energie, indiferent de tipul acesteia.

BINE DE STIUT:
In cazul lipsei certificatului de performanta energetica la vanzarea-cumpararea sau inchirierea unui imobil, acest document este supus nulitatii relative si poate fi atacat in instanta;
Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neînsotit de o copie de certificat energetic este nul de drept.
Conform Legii 372/2005, actualizata conform Legii 159/2013, la incheierea contractului de vânzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar. La data înregistrarii contractului de vânzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie a certificatului energetic, iar originalul va ramane la proprietar.
Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se închiriaza, investitorul / proprietarul / administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului chirias, anterior perfectarii contractului, o copie a certificatului de performanta energetica, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii / unitatii de cladire pe care urmeaza sa o inchirieze, dupa caz. In acest caz, contractele de inchiriere, incheiate fara a exista un certificat energetic sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in instanta.
Pentru cladirile care se construiesc, certificatul energetic se elaboreaza prin grija investitorului / proprietarului / administratorului si este prezentat de catre acesta, în original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor. Certificatul energetic se anexeaza, în copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei. Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept.
Certificatul energetic este necesar si in cazul in care aveti in vedere achizitia unui imobil prin programul guvernamental „Pima Casa”.
Consumul anual specific de energie, este prezentat pe prima pagina a certificatului energetic. Acesta este obtinut prin cumularea consumurilor specifice pe categorii de consumatori: incalzire, apa calda de consum, climatizare, ventilare mecanica si iluminat artificial.